Kuidas Aitan Eestit MTÜ püsiannetusi jagab?

Oleme läbipaistvad ja selgelt mõistetavad

Jagame laekunud annetused nende organisatsioonide vahel!

Partnerid:

  • Naise Tugi- ja Teabekeskus MTÜ 
  • Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond
  • Doktor Kloun MTÜ
  • Naeratuse Eest SA
  • Naerata Ometi MTÜ
  • Junior Achievement Eesti
  • Do Good MTÜ
  • Eesti Lasterikaste Perede Liit MTÜ
  • Laste ja Noorte Kriisiprogramm MTÜ

Usume, et sõltumata suurusest vajavad kõik toetamist!

Mida nad täpsemalt annetustega teha saavad, mis ilma oleks jäänud võimatuks? Peagi lisame siia selle kohta uudiseid!