Junior Achievement Eesti

Kes oleme ja millega tegeleme?

Junior Achievement Eesti missioon on toetada ettevõtliku Eesti arengut!

JA Eesti on sihtasutus, mis tegutseb selle nimel, et Eestis sirguks rohkem ettevõtjaid ning kõik noored saaksid juba koolis edukaks eluks vajalikud rahateadmised, kogemuse ettevõtlusest ja ettevõtliku eluhoiaku.

JA Eesti tegevusaja jooksul on Eestis loodud enam kui 4100 õpilasfirmat, milles on ettevõtjaks olemist saanud proovida ca 17000 noort. Peale selle on tuhanded noored õppinud esimesi rahatarkusi või ettevõtjalikku mõtlemist juba algklassides või põhikoolis. JA Eesti on mõjutanud tuhandete inimeste elu ning otsuseid karjäärivalikus ja isiklikus majapidamises.

Põhitegevusena töötame välja ja pakume koolidele majandus- ja ettevõtlusõppe programme algklassidest gümnaasiumini, koolitame õpetajaid ja teeme noortele motiveerivaid õpilasüritusi ja -koolitusi. Tuntuimad programmid on õpilasfirma ja töövarjupäev.

 

 

 

 

 

 

JA Eesti missioon on:

  • arendada noortes ettevõtlikkust
  • toetada ettevõtlust suunavaid valikuid
  • kujundada noortes majanduslikult mõtlemist

JA peamised tegevused on:

  1. õppematerjalide koostamine,
  2. majandus- ja ettevõtlusõpetajate ettevalmistus
  3. õpilasürituste korraldamine oma programmide toetuseks
  4. õpilaste ja õpetajate lähetamine välisvõistlustele, konverentsidele ja muudele õppeüritustele
  5. ühiskonna teavitamine ettevõtlushariduse vajalikkusest