Eesti Lasterikaste Perede Liit MTÜ

Kes oleme ja millega tegeleme?

Kasvatame laste unistustele tiivad!

Iga laps peaks saama kasutada oma täielikku potentsiaali – võimalust õppida, areneda, uusi asju proovida, hobiga tegeleda ning lapsepõlvest ja kasvamisest tõeliselt rõõmu tunda.

Eesti Lasterikaste Perede Liit

Meie eesmärk

Usume, et Eestimaal on palju suure südamega inimesi, kes hoolivad, märkavad ning soovivad väärtustada lasterikkaid perekondi. Kõige olulisemaks peame positiivset suhtumist suurtesse peredesse – see on suurim panus, mida ühiskond peredele anda saab.

Töötame lasterikaste perede heaolu tõstmise ja toimevõime suurendamise nimel. Korraldame peredele meeldejäävaid koosviibimisi, et pakkuda neile võimalust üheskoos aega veeta, teisi perekondi tundma õppida, uusi sõpru leida ning õpetlikest koolitustest ja koosviibimistest osa saada. 

Soovime, et lasterikkad perekonnad tunneksid end ühiskonnas väärtustatuna, oleksid terved ja rõõmsad ning tunneksid end majanduslikult turvaliselt.

Eesti Lasterikaste Perede Liit on nelja ja enama lapsega peresid koondav katusorganisatsioon, kes lähtub oma tegevuses suurte perede väärtustamisest ja toetamisest. Liidu võrgustikku kuulub 19 liikmesorganisatsiooni Eesti eri maakondadest, kelle liikmeks on omakorda 1600 perekonda, kus on sirgumas kokku üle 7000 lapse.

Lasterikkus on tõeline rikkus!

Meie koduleht – https://www.lasterikkad.ee