Mida mu annetus teeb?

Annetuste jagamise põhimõtted

Oleme läbipaistvad ja selgelt mõistetavad

2020. aastal kogutud rahast jagasime suurema osa partnerite vahel võrdselt — igaühele 10000 eurot. Teises voorus, 2021. aastal jagunesid summad 5000 ja 10000 euro kaupa. 

Edaspidi jagame kogutud annetusi täpsemalt vajadusele vastavalt — proovime tagada, et sinu rahal oleks võimalikult suur positiivne mõju meie ühiskonnale.

Peagi tuleb rohkem infot selle kohta, mille alusel uusi partnereid valime, kuidas otsustatakse igale partnerile makstav annetuse osa, kui põhjalikku raporteerimist meie partneritelt palume jms!

Kellele annetusi jagame?

Partnerid:

 • Naiste Tugi- ja Teabekeskus MTÜ 
 • Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond
 • Doktor Kloun MTÜ
 • Naeratuse Eest SA
 • Naerata Ometi MTÜ
 • Junior Achievement Eesti
 • Do Good MTÜ
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit MTÜ
 • SA Heategevusfond Minu Unistuste Päev
 • Pesaleidja MTÜ
 • Eesti Loomakaitse Selts
 • MTÜ Lahendus.net
 • Eesti Punane Rist
 • Laste ja Noorte Kriisiprogramm MTÜ

Usume, et sõltumata suurusest vajavad kõik toetamist!

Teises väljamaksete voorus 2021 oleme annetanud kokku 120 000 eurot.

2020 annetused välja jagatud

Annetuste jagamise põhimõte — kõik partnerid said esimeses ringis võrdselt 10000 eurot ning andsid meile võimalikult täpse ülevaate, mida nad selle rahaga saavutavad.

Mida minu annetus teeb? Partnerite sõnul:

 • Naise Tugi- ja Teabekeskus MTÜ

Toetus kulub ellujääjate juriidilise nõustamise katmiseks. Umbes kolmandik antud kulust kaetakse riigieelarvest, kuid ülejäänud osas on tugikeskus suuresti sõltunud heade inimeste abist. Möödunud aastal pakkus tugikeskus ellujääjatele 795 tundi juriidilist nõustamist. 10 000 eurot tagab ca 185 tundi juriidilist nõustamist

 • Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond

Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond toetab annetuste eest sünnitusosakondi üle Eesti vajalike innovaatiliste seadmete soetamisel ning personalile uuenduslike ja väga vajalike koolituste võimaldamisel. 2021. aastal pöörame rohkem tähelepanu just ka vaimse tervisega seotud koolitustele, et toetada eesliinil töötavat meditsiinipersonali.

 • Doktor Kloun MTÜ

Doktor Klounid ei saa koroonapiirangute tõttu kahjuks haiglates väikeseid patsiente rõõmustamas käia. Olude kiuste leidsime viisi, kuidas haiglalaste meeleolu tõsta, kui kontaktid ja külastused on keelatud. Nimelt käivad Dr Klounid Tallinna Lastehaigla akende all lastele lehvitamas ja muidu tembutamas. Sellise lähenemise võttis haigla väga hästi vastu ja osakondi teavitas haigla kommunikatsioonijuht, ikka selleks, et lapsed akendele jõuaks. Doktor Klounid on trotsinud halba ilma ja mängivad spontaalselt ilma lavastuseta, kaasates mänguvahendeid — tuulelohe, õhupallid, vihmavari, hüppenöör jmv. Need kohtumised lastehaigla akende all on olnud hästi liigutavad, nii lastele, nende vanematele, meditsiinipersonalile kui ka Dr Klounidele endale.

Tartus otsisime alternatiivi ja leidsime viisi saata lastele imelühikesed Dr Klounide videoklipid, mida saab vaadata vaid QR koodi kasutades, info ja plakatid selleni jõudmiseks jagasime osakondade õdede kaudu. Need nimetatud klipid on vaatamiseks vaid väikestele patsientidele ja seda loomulikult huvi korral.

Kinnitan, et lastele mängimine loob head energiat ja Dr Klouni rollis inimesed saavad sellest jõudu. Koroona-ajal kahjuks laste naeratusi ja silmasära haigla hoovis olles ei näe, aga see on ilmselgelt aimatav. Ja need väikesed käed, mis akendel reipalt lehvitavad, on märguandeks heast tujust.

Doktor Klounid on «hoolimata» koroonast ikka hoos. Saabuval kevadel soovime minna lastehaigla akende alla mängima ja niivõrd kohe, kui viirus on taandunud ning on luba korraldada kohtumisi, soovime Doktor Klouni-rahvaga kokku saada koolitusel, et meelde tuletada lastele mängimise võlud. Annetajate toel kogutud tulu kasutame Dr Klounide tegevuse toetamiseks ning täname kõiki toetajaid, Doktor Kloun MTÜ-l on hea ja tugev tunne olla üks Aitan Eesti organisatsiooni partneritest.

 • Naeratuse Eest SA

Heategevusfond Naeratuse Eest SA suunab annetuse otse abivajajate hambaravisse.

Praegune kriisiolukord on väiksemate sissetulekutega inimeste olukorda veelgi halvendanud. Mitmed meilt abi küsinud inimesed on kaotanud töö. Esitatud taotluste arv järjest suureneb ja kahjuks kõiki ei ole võimalik aidata.

10 000 eurot on meie jaoks väga suur summa, sellega saame aidata mitut inimest ning see annab võimaluse paremini planeerida inimeste hammaste ravi ja aidata neil kiiremini ravile saada.

 • Naerata Ometi MTÜ

Saadud toetus jaguneb meil mitme projekti toetamiseks.

-Aitame noort naist juustesiirdamise operatsiooniga — Liina (nimi muudetud) on noor naine, kes on 80%-lise töövõime kaotusega. Kuid ta on osalenud vabatahtlikuna paljudes heategevusprojektides ning samas tegelenud ka õppimisega. Kõigist takistustest hoolimata on Liina iseseisev ja tal on oma elus kindel suund. Tema probleem sai alguse juba siis, kui ta oli 8-kuune. Nimelt sai ta tuleõnnetuse tõttu trauma, mille tagajärjel said kahjustada tema juuksed. Nüüd on Liina suurimaks unistuseks saada endale juuksed, et ta võiks elada täisväärtuslikku elu. Täpsem info:

https://naerataometi.ee/aktiivsed-projektid/toetame-noort-naist-juustesiirdamise-operatsiooniga

— Abistame liikumispuudega pensionäril taastada majapidamise olukord

https://naerataometi.ee/aktiivsed-projektid/abistame-liikumispuudega-pensionari

— Aitame taastada põlengus kahjustada saanud maja

https://naerataometi.ee/aktiivsed-projektid/aitame-taastada-polengus-kannatada-saanud-maja

Lisaks osaliselt jätame raha reservi, et katta jooksvalt uute projektidega

tekkivad ettenägematud ja kiiresti katmist vajavad kulutused.

 • Junior Achievement Eesti

Toetus kulub väga marjaks ära praegu käsil oleva 1.-6. klassile suunatud ettevõtlikkuse ja rahatarkuse õppematerjali „7 sammu“ arendamistöös. „7 sammu“ programm kasvatab lastes ettevõtlikku eluhoiakut, loovust, kriitilist mõtlemist, arusaamist ettevõtlusest ja ühiskonna toimimisest, oskust rahaga ümber käia ja teha arukaid otsuseid. Materjal saab valmis 2021. aastal algavaks uueks õppeaastaks.

 • Do Good MTÜ

Kasutame toetust esmajoones peredele kvaliteetsete magamisasemete ja kodumasinate soetamiseks. Oleme näinud palju peresid, kus nt pereema magab kitsas korteris päevinäinud ja äravajanud diivanil või lastel puuduvad korralikud voodid ja madratsid. Samuti on palju peresid, kus puuduvad korralikud kodumasinad, olgu selleks elementaarne pesumasin või korralik külmkapp ja tolmuimeja. Suurperesid ja üksikvanemaid aga aitaksid korralikud kodumasinad kõvasti, hõlbustades nende igapäevast tööd olulisel määral. Samuti on tihti puudus suuremate laste õueriietest. Toetuse abiga jõuame suurema hulga mainitud puudustega abivajajateni.

 • Eesti Lasterikaste Perede Liit MTÜ

Juhatus otsustas kasutada annetust lasterikaste perede laste huvitegevuse toetamiseks. Koos heade annetajatega suudame märgata, hoida ja toetada lapsi ja noori, kes meie Eestit tulevikus hoiavad, loovad ning edasi viivad. Täname kõiki lahkeid annetajaid, kelle panusel – suurel või väiksel – on kokku olnud suur jõud.

 • Laste ja Noorte Kriisiprogramm MTÜ

Aita lapsel leida rõõm! Toetusega saab Laste ja Noorte Kriisiprogramm jätkata lähedase kaotanud lastele ja noortele suunatud leinatoetusprogrammi tegevustega (individuaalselt, grupis, laagriprogrammis).

Üks 8-aastane poiss on meie programmi läbides öelnud (tekst muutmata): «Meeltis kõik söökit ja värkit! “