MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus

Kes oleme ja millega tegeleme?

Vägivallast on väljapääs. Pakume sulle nõu ja abi 24h

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus asutati 2002. aastal esimese naiste varjupaigana Eestis. Aastate vältel oleme lisaks vägivallaohvritele varjupaiga pakkumisele töötanud selle nimel, et igati kaasa aidata ühiskonna teadlikkuse suurendamisele lähisuhtevägivalla teemal. Oma igapäevategevuses pakume meieni jõudvatele naistele ja nende lastele igakülgset abi nii vägivallatsüklist väljumiseks kui uue elu alustamiseks. Meie eesmärgiks on pakkuda inimestele võimalikult head tuge ilma neid mitmete eri ametkondade vahel jooksutamata. Meie tugi hõlmab nii juriidilist abi, üleüldist nõustamist, psühholoogilist tuge kui ka lapsepsühholoogi tööd.

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus ühendab inimesi, kes on pühendunud maailma paremaks muutmisele – töötame iga päev selle nimel, et üheskoos aidata hättasattunuid ja kasvatada kogukonda vägivalda mitte taluma ja vajadusel appi minema. Ning et meie abiga jõuaks paljudeni (baasiline) inimõigus: elada hirmust vabalt ja saada ise otsustada oma elu üle, pakkuda lastele õnneliku lapsepõlve ja elamisväärset elu.

Naiste tugi- ja Teabekeskus

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus ühendab inimesi, kes on pühendunud maailma paremaks muutmisele – töötame iga päev selle nimel, et üheskoos aidata hättasattunuid ja kasvatada kogukonda vägivalda mitte taluma ja vajadusel appi minema. Ning et meie abiga jõuaks paljudeni (baasiline) inimõigus: elada hirmust vabalt ja saada ise otsustada oma elu üle, pakkuda lastele õnneliku lapsepõlve ja elamisväärse elu.

Meie visioon:

  • Inimõigusi austav ning vägivallast ja diskrimineerimisest vaba ühiskond.
  • Oleme professionaalne lähisuhtevägivalla ohvritele abi andev ja nende huve kaitsev organisatsioon.

Meie missioon:

  • Olla teema eestseisjaks piirkondlikult, üleriigiliselt ja rahvusvaheliselt, olles kaasatud või algataja naistevastase vägivalla tõkestamise poliitikakujundamises.
  • Olla ohvrite jaoks alati olemas: pakkuda psühholoogilist, õigusalast, majanduslikku ja emotsionaalset tuge perevägivalla ohvritele, aidates neil vägivallatsüklist väljuda.
  • Tõsta avalikkuse ning ohvritega otseselt kokku puutuvate spetsialistide teadlikkust lähisuhtevägivalla probleemist ja selle äratundmisest ning edasisest käitumisest.
  • Aidata kaasa lähisuhtevägivalla ennetusele kogukondades.
  • Ohvrist saab tugiteenuste abil ellujääja.