Laste ja Noorte Kriisiprogramm MTÜ

Kes oleme ja millega tegeleme?

Aita lapsel leida rõõm! Toeta lähedase kaotanud laste laagriprogrammi.

MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm mission on pakkuda lähedase kaotanud lastele, noortele ja peredele toetust ja seda juba 25 aastat. Tänaseks on laste leinatoetuslaagrites osalenud rohkem kui 1000 last ja noort. Koos individuaalse toetusega on abi saanud inimeste arv palju-palju suurem. 
Peredele on programm tasuta. Seda on võimaldanud riigi ja kohalike omavalitsuste poolne toetus, mis kahjuks enamasti pole olnud piisav. Seega on suureks abiks olnud annetajatest organisatsioonid ja eraisikud.
laste-ja-noorte-kriisiprogramm-2

Meist täpsemalt

Miks tegutseme?
Tihti on lapse lein ja masendus nii intensiivne ja sügav, et täiskasvanul on raske temani jõuda. Laps võib jääda oma valusate tunnete ja mõtetega üksi. Õpetajate puudulikud oskused ja pereliikmete endi üleelamised takistavad last toetamast. Kaotusel on tavaks mõjutada igapäevast elu pika aja jooksul. Tekkida võivad näiteks muutused käitumises, keskendumis-ja suhtlemisraskused, mitmesugused väljendamata hirmud, terviseprobleemid.
 
Mida püsiannetusrahaga teha saaksime?
Toetus aitab MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogrammil ellu viia tegevusi lähedase kaotanud lastega perede toetuseks. Leinas laste märkamise kaudu saab lapse pere võimaluse abiks, et oma kaotusega paremini toime tulla.  Laste ja Noorte Kriisiprogramm aitab ja toetab. Aita ka sina lapsel leida rõõm!
 
Meie koduleht – www.lastekriis.ee