Aitan Eestit MTÜ korraldab koolides ja lasteaedades heategude konkursi MINA AITAN EESTIT. Kutsume lapsi ja noori üles märkama enda ümber abivajadust ja tegema heateo. Soovime, et lapsed hooliksid, märkaksid ja pakuksid abi ning usume, et koos muudame meie kõigi elu Eestis sellega paremaks!

Iga klass ja lasteaia rühm teeb heateo eelistatult enda maakonna piires. Heategu võib olla suunatud mõne konkreetse isiku või organisatsiooni heaks, noorte või eakate heaks, konkreetses elupaigas või avalikus ruumis, looduse ja loomade heaks, kasvõi enda klassi, kooli või mõne koolikaaslase või koolitöötaja heaks. Anname vabad käed valikul, millist vabaühendust või isikut aidata. Heategu ei pea tingimata olema suunatud raha kogumisele. Oluline on märgata abivajajaid, suhteid, vaimset või füüsilist ruumi enda ümber ja mõelda, kuidas oleks võimalik midagi paremaks muuta. Juhul, kui juba on alustatud mõne sarnase tegevusega, võib sama heateo ka meie konkursil üles anda.

Oleme konkursi ajastanud jõuluaega, sest sel ajal on paljud täiskasvanud hõivatud heategudega. Meie soovime ka järeltuleva põlvkonna heategevusse kaasata. Jõulud seostuvad lastel enamasti asjade saamisega, meie soovime lapsed mõtlema panna ka andmisele.  

Kutsume konkursil osalema lasteaedasid ja koole üle Eesti. Toetudes meie organisatsiooni kogemusele, usume siiralt, et reaalseks tänuks kujuneb lastel ja noortel andmisrõõm, kuid selleks, et konkursile kaasata võimalikult palju osalejaid, oleme välja pannud ka auhinnad. Iga kollektiiv saab meie poolt tänukirja, kuid eriti andekad, nutikad ja tähelepanelikud heategijad on veel eraldi tunnustatud.

Heategijad osalevad konkursil kolmes vanuseklassis:

Aitan Eestit Mudilased (lasteaialapsed)

Aitan Eestit Lapsed (1.-6. klass)

Aitan Eestit Noored (7.-12. klass)

Registreerimine kuni 15.11.2022

Saatke heateo kirjeldus ja lisage illustreeriv foto e-kirja aadressile info@aitaneestit.ee hiljemalt 22.12.2022

Võitjate väljakuulutamine 12.01.2023

Auhinnafond on täis kinkekaarte ja üllatusi! 

Heategudeni!

Kaja Kõiv

T +372 5628 5270

info@aitaneestit.ee

Aitan Eestit MTÜ

PDF pildi leiate SIIT