Toetasime 194 lapse huviharidust

Eesti Lasterikaste Perede Liit kasutas meilt saadud 2021.a. annetust suurperede laste huvihariduse eest tasumiseks. Liidu president Aage Õunap saatis detailse info ning kirjeldas, kuidas toetuse saajad valiti: “Toetuse maksmise aluseks oli lapsevanema avaldus ning huvitegevust pakkuva asutuse tõend. Eraldatud toetus maksti välja huvitegevust pakkuva asutuse arveldusarvele. Teie toetuse suunasime 13-nesse maakonda. 194 lapse huviringid jagunesid…